Make your own free website on Tripod.com

PECAHAN IKUT BANGSA
HOME

 

RAJAH DIATAS MENUNJUKKAN JUMLAH PENDUDUK KENINGAU MENGIKUT BANGSA IAITU MELAYU,KADAZAN/DUSUN,BAJAU,BUMIPUTERA LAIN,CINA DAN LAIN-LAIN BANGSA DAN AHKIR SEKALI AHLI ADALAH BUKAN WARGA NEGARA MALAYSIA.

SUKU KADAZAN/DUSUN MENCATAT JUMLAH YANG TERTINGGI IAITU SEBANYAK 56702 ORANG DIIKUTI OLEH SUKU MURUT IAITU 22752 ORANG. MELAYU   MENCATAT SEBANYAK 6325 ORANG ,BAJAU 3765DAN CINA SEBANYAK 8845.

SUKU KAUM BUMIPUTERA LAIN JUGA TURUT MENCATAT JUMLAH YANG TINGGI IAITU 6011 ORANG IA TERMASUK SUKU KAUM YANG ADA DIBUMI SABAH SEPERTI LUNDAYUH ,IBAN,KENYAH,DAN LAIN-LAIN. BAGI LAIN-LAIN  BANGSA SEPERTI BUGIS,PHILIPIN,TIMOR MENCATAT JUMLAH MINORITI SEBANYAK 3547 ORANG. JUMLAH DARIPADA 145984 ORANG DI DAERAH KENINGAU TURUT DI DIDORONG OLEH 37877 ORANG DARIPADA  BUKAN WARGANEGARA MALAYSIA

 

BACK        NEXT