Make your own free website on Tripod.com

PECAHAN IKUT JANTINA
HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJAH DIATAS MENUNJUKKAN JUMLAH PENDUDUK KENINGAU MENGIKUT JANTINA. LELAKI MENCATAT SEBANYAK 75,087 ORANG MANAKALA PEREMPUAN SEBANYAK 70897 ORANG .

 

BACK        NEXT